Wszystko
co jest Ci potrzebne
10
lat doświadczenia
30
ekspertów
68
pracowników
1000
badań
Co to jest?
Omnibus to ogólnopolskie badanie sondażowe realizowane co miesiąc na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców wszystkich województw. Idealne rozwiązanie dla klientów ceniących sobie niski koszt badań. Dzięki nagromadzeniu pytań różnych klientów wykonanie badania staje się osiągalne dla każdego. Badanie realizujemy on-line (CAWI) i telefonicznie (CATI).
Zalety badania omnibus
Niski koszt
Realizacja badania w formie skumulowanych pytań kilku klientów powoduje minimalizację kosztów. Koszt jednego pytania od 450 zł.
Krótki czas realilzacji
Wyniki udostępniane są już po 7 dniach od rozpoczęcia badania, dzięki czemu osiągnięcie założonego celu lub wprowadzenie możliwych zmian w firmie możliwe jest w jak najkrótszym czasie.
Reprezentatywność próby
Rozkład badanej próby uwzględnia rzeczywisty podział społeczeństwa ze względu na miejsce zamieszkania, płeć oraz wiek. Dobór próby dokonywany jest w sposób losowy i proporcjonalny.
Wysoka jakość danych
Badanie realizowane jest przez odpowiednio przeszkolonych ankieterów za pomocą autorskiego oprogramowania CATI-System w profesjonalnym studio CATI firmy BioStat.
Czytelność formy
Wyniki są prezentowane w postaci zestawień tabelarycznych (liczbowych i procentowych). Istnieje możliwość zaprezentowania ich w formie prezentacji PowerPoint.
Elastyczność
W omnibusie można zadać jedno pytanie lub kilka pytań zgrupowanych w blok tematyczny.
Przykładowy zakres tematyczny
Harmonogram Omnibus w 2016 r.
Przyjmowanie zleceń Przygotowanie kwestionariusza Badanie telefoniczne (CATI) Obróbka i analiza zgromadzonych danych Przekazanie wyników
do 31.01.2017 01.02.2017 02-07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017
do 28.02.2017 01.03.2017 02-07.03.2017 08.03.2017 09.03.2017
do 31.03.2017 03.04.2017 04-07.04.2017 10.04.2017 11.04.2017
do 28.04.2017 04.05.2017 05-10.05.2017 11.05.2017 12.05.2017
do 31.05.2017 01.06.2017 02-07.06.2017 08.06.2017 09.06.2017
do 30.06.2017 03.07.2017 04-07.07.2017 10.07.2017 11.07.2017
do 31.07.2017 01.08.2017 02-07.08.2017 08.08.2017 09.08.2017
do 31.08.2017 01.09.2017 04-07.09.2017 08.09.2017 11.09.2017
do 29.09.2017 02.10.2017 03-06.10.2017 09.10.2017 10.10.2017
do 31.10.2017 02.11.2017 03-08.11.2017 09.11.2017 10.11.2017
do 30.11.2017 01.12.2017 04-07.12.2017 08.12.2017 11.12.2017
Cennik
  CATI CAWI
Pytanie jednokrotnego wyboru z kafeterią odpowiedzi do 3 opcji (np. Tak/Nie/Nie wiem) od 450 PLN od 350 PLN
Pytania jednokrotnego wyboru z kafeterią odpowiedzi co najmniej 4 opcji od 500 PLN od 400 PLN
Pytania wielokrotnego wyboru złożone z kafeterii liczącej do 5 opcji od 550 PLN od 450 PLN
Pytania wielokrotnego wyboru z kafeterią odpowiedzi powyżej 5 opcji od 600 PLN od 500 PLN
Pytania ze skalą odpowiedzi (np. od 1 do 10) od 550 PLN od 450 PLN
Pytanie otwarte krótki tekst od 750 PLN od 600 PLN
Pytania otwarte wielokrotne lub zawierające długi tekst od 800 PLN od 650 PLN
Badania Omnibus

dr Monika Kurpanik
Project Manager
tel:(+48) 666 068 671
badania@biostat.com.pl

Biostat
Kowalczyka 17
44-206 Rybnik