Wszystko
co jest Ci potrzebne
Badania Omnibus Badania Omnibus
14
lat doświadczenia
30
ekspertów
68
pracowników
1000
badań
Co to jest?
Omnibus to ogólnopolskie badanie sondażowe realizowane co miesiąc na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców wszystkich województw. Idealne rozwiązanie dla klientów ceniących sobie niski koszt badań. Dzięki nagromadzeniu pytań różnych klientów wykonanie badania staje się osiągalne dla każdego. Badanie realizujemy on-line (CAWI) i telefonicznie (CATI).
Zalety badania omnibus
Niski koszt
Realizacja badania w formie skumulowanych pytań kilku klientów powoduje minimalizację kosztów. Koszt jednego pytania od 450 zł.
Krótki czas realilzacji
Wyniki udostępniane są już po 7 dniach od rozpoczęcia badania, dzięki czemu osiągnięcie założonego celu lub wprowadzenie możliwych zmian w firmie możliwe jest w jak najkrótszym czasie.
Reprezentatywność próby
Rozkład badanej próby uwzględnia rzeczywisty podział społeczeństwa ze względu na miejsce zamieszkania, płeć oraz wiek. Dobór próby dokonywany jest w sposób losowy i proporcjonalny.
Wysoka jakość danych
Badanie realizowane jest przez odpowiednio przeszkolonych ankieterów za pomocą autorskiego oprogramowania CATI-System w profesjonalnym studio CATI firmy BioStat.
Czytelność formy
Wyniki są prezentowane w postaci zestawień tabelarycznych (liczbowych i procentowych). Istnieje możliwość zaprezentowania ich w formie prezentacji PowerPoint.
Elastyczność
W omnibusie można zadać jedno pytanie lub kilka pytań zgrupowanych w blok tematyczny.
Przykładowy zakres tematyczny
Harmonogram Omnibus w 2018 r.
Przyjmowanie zleceń (do) Przygotowanie kwestionariusza Badanie CATI/CAWI Obróbka i analiza zgromadzonych danych Przekazanie wyników
31.01.2018 01.02.2018 02-07.02.2018 08.02.2018 09.02.2018
28.02.2018 01.03.2018 02-07.03.2018 08.03.2018 09.03.2018
30.03.2018 03.04.2018 04-09.04.2018 10.04.2018 11.04.2018
30.04.2018 07.05.2018 08-11.05.2018 14.05.2018 15.05.2018
30.05.2018 04.06.2018 05-08.06.2018 11.06.2018 12.06.2018
29.06.2018 02.07.2018 03-06.07.2018 09.07.2018 10.07.2018
31.07.2018 01.08.2018 02-07.08.2018 08.08.2018 09.08.2018
31.08.2018 03.09.2018 04-07.09.2018 10.09.2018 11.09.2018
28.09.2018 01.10.2018 02-05.10.2018 08.10.2018 09.10.2018
31.10.2018 05.11.2018 06-09.11.2018 12.11.2018 13.11.2018
30.11.2018 03.12.2018 04-07.12.2018 10.12.2018 11.12.2018
Cennik
  CATI CAWI
Pytanie jednokrotnego wyboru z kafeterią odpowiedzi do 3 opcji (np. Tak/Nie/Nie wiem) od 450 PLN od 350 PLN
Pytania jednokrotnego wyboru z kafeterią odpowiedzi co najmniej 4 opcji od 500 PLN od 400 PLN
Pytania wielokrotnego wyboru złożone z kafeterii liczącej do 5 opcji od 550 PLN od 450 PLN
Pytania wielokrotnego wyboru z kafeterią odpowiedzi powyżej 5 opcji od 600 PLN od 500 PLN
Pytania ze skalą odpowiedzi (np. od 1 do 10) od 550 PLN od 450 PLN
Pytanie otwarte krótki tekst od 750 PLN od 600 PLN
Pytania otwarte wielokrotne lub zawierające długi tekst od 800 PLN od 650 PLN
Badania Omnibus

dr Monika Kurpanik
Dyrektor ds. badań
tel:(+48) 666 068 671
badania@biostat.com.pl

Biostat
Kowalczyka 17
44-206 Rybnik
Badania ankietowe od 4 zł.