Tag: badania rynku

Badania rynku - specyficzna forma wskazówki

W tym celu przeprowadza się badania rynku, które za pomocą fachowych metod wydobywają, gromadzą oraz interpretują rozmaite dane majce być pomocną wskazówką w wdrążaniu nowych projektów.

 

Badanie daje wskazówkę

Procesy badawcze powinny dostarczać informacji, które będzie można wykorzystać w celach rozwojowych. Mogę one koncentrować się na:

 • satysfakcji, lojalności klientów;
 • wprowadzanie nowych produktów;
 • wytyczanie nowych możliwości rozwoju;;
 • preferencji, potrzeb, motywacji konsumentów;
 • badaniach rynku.

Każde z tych badań dostarcza informacji na temat faktycznej sytuacji firmy, a więc tym samym dostarcza wiedzy, która będzie mogła posłużyć w celu osiągnięcia zamierzonego sukcesu. Ponadto w kwestii podejmowanych badań należy zwrócić uwagę na właściwą analizę danych oraz wykorzystanie pozyskanych informacji.

 

Cel stanowi fundament badania

Mówiąc o wykorzystaniu pozyskanych informacji ma się na myśli, że cel powinien być tak skonstruowany, aby otrzymane informacje można wykorzystać w ramach jego realizacji. Jest to szczególnie ważne, gdyż projekt będzie tylko wtedy skuteczny, jeśli pozyskane dane będzie można wykorzystać w uprzednio założonym celu. Dzięki dobrze określonemu celowi można:

 • podejmować działania usprawniające dotychczasowe działania;
 • skoncentrować się na tych formach działalności, które dają sukces;
 • zminimalizować słabe strony.

 

Plan doskonały…

Proces badawczy skoncentrowany na badaniu rynku powinien odbywać się w odniesieniu do etapów, które pozwolą na ustalenie przebiegu badania oraz umożliwią skupienie się na najważniejszych kwestiach. Wśród tych etapów wyróżnia się:

 • ustalenie problemów badawczych oraz celów;
 • wskazanie zakresu badania;
 • określenie metod oraz technik badawczych;
 • wybranie narzędzia badawczego;
 • wskazanie formy wraz ze wskazaniem zakresu opracowywania wyników.

 

Potrzeby pozwolą wybrać cel

Znając swoje potrzeby oraz zasoby można określić w taki sposób cel badania, aby podejmowane kroki były najbardziej efektywne. Badania rynku są wieloetapowym procesem w przebiegu, którego otrzymuje się informacje mające wpłynąć na poprawę bądź też umocnienie aktualnej pozycji zajmowanej na rynku wobec konkurencji. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że badania takie dają szansę na przeprowadzenie pogłębiających badań.

Badania ankietowe od 4 zł.