Wszystko
co jest Ci potrzebne
Badania Omnibus

Czy przeprowadzanie market research jest opłacalne?

Market research to obecnie podstawowe narzędzie z którego korzystają przedsiębiorstwa, aby lepiej poznać rynek oraz swoich konsumentów. Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę jakie korzyści wiążą się z takimi badaniami, jednak pojawia się też pytanie, czy są one opłacalne i czy inwestycja w nie się zwraca. Jak wygląda to w praktyce?

Odpowiedzi na wagę złota

Informacje na temat klientów, ich zachowań oraz preferencji są w biznesie na wagę złota. To dzięki nim można podejmować bardziej trafne decyzje, co przekłada się na większe zyski i mniejsze straty spowodowane obraniem błędnych strategii. Właśnie w tym celu realizuje się market research, które obecnie są absolutną podstawą działania przedsiębiorstw na jakże konkurencyjnych rynkach.

Ile kosztuje przeprowadzenie market research?

Zlecając market research przedsiębiorstwa mogą bardzo precyzyjnie określić, jaką kwotę chcą przeznaczyć na realizację tego typu badania. W przypadku realizacji ankiet on-line CAWI przeprowadzanych przy pomocy platformy Badanie-Opinii.pl, koszt jednej ankiety rozpoczyna się od zaledwie kilku złotych. Przedsiębiorstwo może też precyzyjnie określić, do jak dużej grupy osób badanie mają zostać rozesłane kwestionariusze, co pozwala kontrolować koszt na każdym etapie.

W przypadku innych technik market research takich jak np. Indywidualne wywiady pogłębione czy trwające kilka miesięcy testy tajemniczych klientów, koszty będą oczywiście większe, przy czym również uzyskane w ten sposób dane będą bardziej pogłębione. Tym samym na ich podstawie firma uzyska jeszcze bardziej miarodajne informacje, które będą stanowić podstawę do budowania skrupulatnej strategii działania.

Czy na przeprowadzenie market research mogą pozwolić sobie małe firmy?

Mogłoby się wydawać, że badania rynku to domena tylko i wyłącznie globalnych koncernów, które na ten cel mogą przeznaczyć duże budżety finansowe. Na szczęście dzięki platformie Badanie-Opinii.pl, coraz częściej korzystają z nich również mniejsze firmy, które chciałyby w bardziej precyzyjny sposób budować swoje strategie działania. Jakie są korzyści z realizacji market research przez małe przedsiębiorstwa?

  • Możliwość efektywniejszego przekierowywania budżetu w bardziej dochodowe obszary działalności.
  • Możliwość ograniczenia potencjalnych strat finansowych spowodowanych nieprawidłowym określeniem potrzeb klientów.
  • Możliwość wyprzedzenia najbliższych rynkowych konkurentów.

Jak widać przeprowadzanie market research jest nie tylko opłacalne, ale również niezbędne, także w przypadku mniejszych przedsiębiorstw. Dodatkowo obecnie bariera finansowa, by móc przeprowadzić takie badanie nie jest już tak wysoka jak jeszcze kilkanaście lat temu, dlatego też na realizację może pozwolić sobie coraz więcej firm. Można wykonać je m.in. przy użyciu platformy Badanie-Opinii.pl lub skorzystać z dodatkowych opcji, które w tym zakresie daje firma BioStat® oraz jej eksperci.


Badania ankietowe od 4 zł.