Test kompetencji

test kompetencji

Standardowe CV i rozmowa z kandydatem ubiegającym się o pracę w Twojej firmie już dawno przestały być jedynymi narzędziami pomocnymi w wyborze najlepszego spośród wielu chętnych. Spełnienie wymagań dotyczących wykształcenia, referencje czy doświadczenie zawodowe to ważny, ale nie jedyny aspekt. Pierwsze wrażenie? Istotne, ale nie przy podejmowaniu decyzji personalnych. Autoprezentacja? Cenne, ale trudne do zweryfikowania. Jak więc wesprzeć proces rekrutacji i z pełną świadomością wybrać właściwą osobę na właściwe miejsce?

 

Test kompetencji – po co i dla kogo?

 

Dobrze, gdy rekrutacji towarzyszy test kompetencji kandydata. To jeden ze sposobów, dzięki któremu mamy większe szanse poznać jego umiejętności i podjąć trafne decyzje personalne. Te z kolei mogą przełożyć się na sukces i rozwój Twojego przedsiębiorstwa. Dzięki tej metodzie poznajesz potencjalnego współpracownika nie tylko w zakresie zawodowych, ale i interpersonalnych umiejętności. Tym samym dobierasz właściwą kadrę na stanowiska:

- menadżerskie,

- specjalistyczne,

- pracowników liniowych.

Trzeba podkreślić, że nic nie stoi na przeszkodzie, by taką weryfikację umiejętności przeprowadzić wśród kandydatów do pracy, jak i wieloletnich pracowników. Korzyści płynące z weryfikacji kompetencji są bowiem wartością dla obu testu stron. Dla wszystkich uzyskanie pełnego obrazu będzie cenną wskazówką wspierającą w firmie proces rozwoju zasobów ludzkich. Badania warto także przeprowadzać wśród absolwentów wyższych uczelni. Pozwala to na weryfikację kompetencji już na początku drogi zawodowej i sprawdzenie jakie umiejętności posiadają wykładowcy w zakresie przekazywania informacji.

 

Korzyści z badań kompetencji

 

Profesjonalnie przeprowadzony test kompetencji to przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy. Zalet jest jednak o wiele więcej. To przede wszystkim:

- weryfikacja mocnych i słabych stron pracownika (jego wiedzy i umiejętności),

- wybór właściwej osoby na właściwe stanowisko,

- zwiększenie efektywności pracownika, dopracowanie jego ścieżki kariery dzięki wykorzystaniu jego potencjału,

- mniejszy poziom rotacji personelu,

- weryfikacja rozwoju Twoich pracowników, a także przeprowadzonych lub planowanych szkoleń,

- zwiększenie efektywności biznesowej organizacji,

- budowanie spójnej strategii przedsiębiorstwa.

 

Test kompetencji przeprowadzany jest online. Automatyzacja tego elementu rekrutacji skraca więc ten proces i optymalizuje go. Wyniki testu są obiektywne, a różnorodność pytań daje pełen obraz potencjału i kompetencji pracownika, bądź kandydata. Warto budować swój „dream team” świadomie, z korzyścią dla organizacji i samego kandydata.

 

Najczęściej zadawane pytania
Dlaczego warto przeprowadzać testy kompetencji w procesie rekrutacji?

Testy kompetencji pozwalają na weryfikację umiejętności i potencjału kandydatów, co umożliwia trafniejsze decyzje personalne. Pomagają również w dobraniu właściwej kadry na różne stanowiska, od menadżerskich po pracowników liniowych.

Czy testy kompetencji są przydatne tylko w procesie rekrutacji, czy również dla obecnych pracowników?

Testy kompetencji mogą być użyteczne zarówno w procesie rekrutacji nowych pracowników, jak i w ewaluacji umiejętności już zatrudnionych pracowników. Mogą wspierać rozwój zawodowy oraz analizę skuteczności szkoleń w firmie.

Jakie korzyści płyną z przeprowadzania testów kompetencji?

Profesjonalne testy kompetencji przynoszą szereg korzyści, takich jak weryfikacja mocnych i słabych stron pracowników, trafniejsze dopasowanie do stanowiska, zwiększenie efektywności pracownika i organizacji, a także ograniczenie rotacji personelu.

Tagi

test kompetencji badanie pracownika

Badania ankietowe od 4 zł.