Tag: badania opinii

Sposób na skuteczny proces badawczy

Zlecając realizację badania warto pamiętać o podkreśleniu najważniejszych aspektów.

 

Przede wszystkim rozwój

Sam proces badawczy powinien zwracać uwagę w szczególny sposób na:

 1. konkretyzację celu;
 2. dobór odpowiednich metod biorąc pod uwagę ogólną charakterystykę próby badawczej;
 3. przeprowadzenie poprawnych analiz;
 4. wskazanie właściwych rekomendacji.

Pozwoli to na przeprowadzenie wartościowego procesu, którego wyniki będzie można zastosować w praktyce. Przede wszystkim zaś badania takie powinny dać impuls do poprawy aktualnej sytuacji. Dlatego mówiąc o skutecznych procesach badawczych należy podkreślić, że ich głównym celem jest rozwój.

 

CAPI jako metoda badawcza

Z wykorzystaniem fachowych narzędzi możliwym jest wydobywanie pożądanych informacji oraz unikanie błędów. Jeśli w toku badania sondażowego zostanie wykorzystana metoda bazująca na bezpośredniej rozmowy z ankietowanym, ale z zastosowaniem urządzeń mobilnych (metoda CAPI) to zyskamy:

 • możliwość wprowadzenia na ankiety treści audiowizualnych;
 • szybkie wprowadzenie danych do systemu, a więc skrócenie czasu potrzebnego na analizę danych;
 • możliwość zachowania bezpośredniej rozmowy;
 • lepszą relację z ankietowanym, a to pozwoli np. na doprecyzowanie zbyt ogólnych odpowiedzi.

Jednak należy pamiętać o zachowaniu prawidłowej struktury pytań oraz postawy ankietowanego. Pytania zawarte w ankiecie nie powinny sugerować odpowiedzi, zaś osoba ankietująca nie powinna wywierać wpływu na uczestników badania, a przede wszystkim nie powinnam oceniać ani ankietowanego ani udzielanych przez niego odpowiedzi.

 

Badanie z możliwościami

W realizowanych badaniach należy przede wszystkim zdawać sobie sprawę z celu, w którym zostają zebrane dane. Przede wszystkim umożliwi to nakierowanie udzielanych rekomendacji na główny temat. Samo badanie sondażowe powinno być w swojej istocie realizowane z uwzględnieniem wszystkich wymogów i potrzeb osób zlecających proces. Jednocześnie podejmowane zadania powinny mieć na celu rozwój oraz osiąganie zamierzonych efektów. Dzięki rozwojowi technologii przeprowadzane projekty mogą cieszyć się efektywnością oraz relatywnie krótkim czasem potrzebnych na ich realizację.

Wskaźnik NPS – jasny i przejrzysty marketing

Innowacyjne rozwiązania dotyczące marketingu w firmie, udoskonalenie relacji z obecnymi klientami, a także poszukiwanie nowych możliwości dotarcia do potencjalnych klientów. Jeśli chcesz poznać opinie klientów o oferowanych przez Twoją firmę produktach i usługach - wskaźnik NPS jest godnym polecenia rozwiązaniem. Dzięki Net Promoter Score zapoznasz się z poziomem lojalności obecnych klientów oraz uzyskasz informacje o krytykach i promotorach Twojej marki.

 

Różne typy klientów- różne opinie o Twojej marce

Wskaźnik NPS stosowany podczas badań opinii klientów pozwala uzyskać informacje dotyczące lojalności i poziomu utożsamienia z Twoją firmą, produktami i usługami. Zdefiniowanie konsumentów ze względu na wspomniany wskaźnik jest korzystne pod względem decyzji dotyczących działań marketingowych. Pozyskane w badaniach opinie klientów oraz potencjalnych odbiorców, umożliwią podejmowanie bardziej trafnych decyzji w zakresie Human Resources, Public Relations oraz pomogą spojrzeć na Twoją markę z perspektywy klienta. Zastosowanie wskaźnika NPS pogrupuje klientów na trzy charakterystyczne grupy:

 • Promotorów, którzy będą ambasadorami Twojej marki. Na tych klientów będziesz mógł liczyć, jeśli chodzi o utożsamienie się z produktami i usługami, które wprowadzasz na rynek – są skłonni polecać je innym. Niezadowolonych, czyli takich którzy szybko odchodzą od proponowanych przez Ciebie produktów i usług. Dodatkowym zagrożeniem jest czarny PR, jaki mogą tworzyć Twojej firmie.
 • Odznaczających się  wrażliwością, ze względu na ceny produktów i usług – klientów „Neutralnych”.  Nie będą polecać Twojej marki, ale należy zwrócić uwagę na ich potrzeby. Opinie neutralnych klientów mogą okazać się kluczowe ze względu na możliwość osiągnięcia przewagi nad konkurencją.
 • Klientów „Niezadowolonych”, czyli takich którzy swoim działaniem będą negatywnie wpływać na ocenę Twojej marki. Nie należy także liczyć na stałe korzystanie
  z produktów i usług, które oferujesz, ze strony tych klientów. Są skłonni odejść do konkurencji.

 

Wskaźnik NPS wyznacza się przez prosty pomiar. Jest on równy % Promotorów - % Krytyków. Istotną informacją jest, że powyższy wskaźnik nie uwzględnia neutralnych wartości, a standard powinien osiągać zgodnie z wytycznymi:

Wynik dobry: 0-50

Wynik doskonały: 50-70

Klasa światowa: 70+

Dobrze zadane pytania w badaniach wykorzystujących Net Promoter Score można wykorzystać w strategiach marketingowych przedsiębiorstwa takich jak:

 • Dotarcie do nowych konsumentów zainteresowanych marką i pozyskanie klientów,
 • Poprawa jakości obsługi klienta,
 • Stworzenia marki przyjaznej klientom
 • Zdobycie przewagi nad konkurencją w branży,
 • Wprowadzenie nowych produktów i usług.

 

Sprawdzanie opinii klientów z poziomu aplikacji

Dzięki aplikacji SurvGo™ można tworzyć kwestionariusze ankiet przeznaczone do prowadzenia badań opinii klientów. Intuicyjna aplikacja umożliwia samodzielne kreowanie ankiet lub wykorzystanie istniejących już szablonów. Dzięki aplikacji można szybko uzyskać opinie klientów na temat jakości produktów i usług oferowanych przez Twoją firmę, a także poznać rozkład promotorów, krytyków i klientów neutralnych. Pozyskane dzięki badaniom z wykorzystaniem wskaźnika NPS informacje posłużą do budowy silnej strategii marketingowej.

Zaproszenie osób do wypełnienia ankiet, poprzez SMS, portale społecznościowe, link zawarty w zaproszeniu e-mail) jest możliwe dzięki rozbudowanym możliwościom aplikacji SurvGo™. Wygodne narzędzia, jakim są możliwość filtrowania ankiet w trakcie prowadzenia badania oraz dostęp do wyników w czasie rzeczywistym pozwala modyfikować badanie ze względu na potrzeby badawcze. Automatyczne raportowanie przedstawia zależności pomiędzy opiniami klientów, a podejmowanymi zmianami związanymi z działaniami marketingowymi. Wyniki są przedstawiane w postaci czytelnych tabel i wykresów. 
 

Sprawdzaj opinie o Twoich produktach i usługach dzięki SurvGo™. Korzystaj z zaawansowanych narzędzi badawczych firmy BioStat®.

Badania ankietowe od 4 zł.