Ogólnopolskie badania omnibus

Ekspresowa realizacja w najlepszej cenie!
Badania Omnibus Badania Omnibus
16
lat doświadczenia
36
ekspertów
68
pracowników
2000
badań
Co to jest?
Omnibus to ogólnopolskie badanie sondażowe realizowane co miesiąc na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców wszystkich województw. Idealne rozwiązanie dla klientów ceniących sobie niski koszt badań. Dzięki nagromadzeniu pytań różnych klientów wykonanie badania staje się osiągalne dla każdego. Badanie realizujemy on-line (CAWI) i telefonicznie (CATI).
Zalety badania omnibus
Niski koszt
Realizacja badania w formie skumulowanych pytań kilku klientów powoduje minimalizację kosztów. Koszt jednego pytania od 450 zł.
Krótki czas realilzacji
Wyniki udostępniane są już po 7 dniach od rozpoczęcia badania, dzięki czemu osiągnięcie założonego celu lub wprowadzenie możliwych zmian w firmie możliwe jest w jak najkrótszym czasie.
Reprezentatywność próby
Rozkład badanej próby uwzględnia rzeczywisty podział społeczeństwa ze względu na miejsce zamieszkania, płeć oraz wiek. Dobór próby dokonywany jest w sposób losowy i proporcjonalny.
Wysoka jakość danych
Badanie realizowane jest przez odpowiednio przeszkolonych ankieterów za pomocą autorskiego oprogramowania CATI-System w profesjonalnym studio CATI firmy BioStat.
Czytelność formy
Wyniki są prezentowane w postaci zestawień tabelarycznych (liczbowych i procentowych). Istnieje możliwość zaprezentowania ich w formie prezentacji PowerPoint.
Elastyczność
W omnibusie można zadać jedno pytanie lub kilka pytań zgrupowanych w blok tematyczny.
Przykładowy zakres tematyczny
Harmonogram Omnibus w 2024 r.
Przyjmowanie zleceń (do) Przygotowanie kwestionariusza Badanie CATI/CAWI Obróbka i analiza zgromadzonego materiału Przekazanie wyników
31.01.2024 01.02.2024 02-07.02.2024 08.02.2024 09.02.2024
29.02.2024 01.03.2024 02-07.03.2024 08.03.2024 11.03.2024
28.03.2024 02.04.2024 03-08.04.2024 09.04.2024 10.04.2024
30.04.2024 06.05.2024 07-11.05.2024 13.05.2024 14.05.2024
29.05.2024 03.06.2024 04-08.06.2024 10.06.2024 11.06.2024
28.06.2024 01.07.2024 02-06.07.2024 08.07.2024 09.07.2024
31.07.2024 01.08.2024 02-07.08.2024 08.08.2024 09.08.2024
30.08.2024 02.09.2024 03-07.09.2024 09.09.2024 10.09.2024
30.09.2024 01.10.2024 02-07.10.2024 08.10.2024 09.10.2024
31.10.2024 04.11.2024 05-09.11.2024 12.11.2024 13.11.2024
29.11.2024 02.12.2024 03-07.12.2024 09.12.2024 10.12.2024
30.12.2024 02.01.2025 03-09.01.2025 10.01.2025 13.01.2025
Cennik
  CATI CAWI
Pytanie jednokrotnego wyboru z kafeterią odpowiedzi do 3 opcji (np. Tak/Nie/Nie wiem) od 550 PLN od 450 PLN
Pytania jednokrotnego wyboru z kafeterią odpowiedzi co najmniej 4 opcji od 600 PLN od 500 PLN
Pytania wielokrotnego wyboru złożone z kafeterii liczącej do 5 opcji od 650 PLN od 550 PLN
Pytania wielokrotnego wyboru z kafeterią odpowiedzi powyżej 5 opcji od 700 PLN od 600 PLN
Pytania ze skalą odpowiedzi (np. od 1 do 10) od 650 PLN od 550 PLN
Pytanie otwarte krótki tekst od 850 PLN od 700 PLN
Pytania otwarte wielokrotne lub zawierające długi tekst od 900 PLN od 750 PLN
Po badaniu otrzymują Państwo bazę z odpowiedziami respondentów. Jest możliwość zamówienia raportu, który jest dodatkowo płatny. Koszt raportu uzależniony jest od liczby i rodzaju pytań. Koszt opracowania każdego z pytań zamkniętych wynosi 100 zł netto, pytania otwartego z krótkim tekstem 350 zł netto, a z długim 450 zł netto. Raport zawiera informację metodologiczną, charakterystykę respondentów i wykres obrazujący rozkład odpowiedzi w każdym z Państwa pytań.
Najczęściej zadawane pytania
Na czym polega badanie omnibus?

Badanie omnibus to ogólnopolskie badanie sondażowe realizowane raz w miesiącu na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski. W ramach badania są zbierane pytania od wielu klientów i przedstawiane respondentom w ramach jednego badania, które nagromadziło wszystkie zebrane pytania. Badania omnibus są realizowane zarówno w formie telefonicznej (CATI), jak i badania ankietowego online CAWI.

Jaki są korzyści z przeprowadzenia badania omnibus?

Realizując badanie w formie omnibusa klient może uzyskać opinie respondentów nie ponosząc dużych kosztów. Poza tym badanie omnibus charakteryzuje krótki czas realizacji, reprezentatywność próby, wysoka jakość uzyskanych danych oraz czytelność formy przeprowadzonego badania.

Ile czasu trwa badanie omnibus?

Badanie omnibus trwa zazwyczaj kilka dni i jest realizowane raz w miesiącu. Do końca każdego miesiąca zbieramy pytania naszych klientów i realizujemy badania z początkiem kolejnego miesiąca.

Ile kosztuje badanie omnibus?

Koszt badania jest zależny od liczby pytań oraz ich rodzaju. Koszt badania jest wyliczany indywidualnie na podstawie przesłanych pytań. Cennik badania jest również dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce Cennik.

Czy mogę samodzielnie zrealizować badanie wśród respondentów?

Klient może zrealizować samodzielnie badanie ankietowe w programie do ankiet SurvGo™. Dzięki czemu zachowuje niski koszt realizacji badania oraz samodzielnie może dobrać grupę docelową respondentów badania, wskazując ich cechy socjodemograficzne (np. proporcje płci i wieku).

Badania Omnibus

Dr Monika Jaremków
Dyrektor DS. B+R
Tel.: +48 534 702 007
badania@biostat.com.pl

Biostat
Kowalczyka 17
44-206 Rybnik
Badania ankietowe od 4 zł.