Tag: badanie rynku

Badania rynku - specyficzna forma wskazówki

W tym celu przeprowadza się badania rynku, które za pomocą fachowych metod wydobywają, gromadzą oraz interpretują rozmaite dane majce być pomocną wskazówką w wdrążaniu nowych projektów.

 

Badanie daje wskazówkę

Procesy badawcze powinny dostarczać informacji, które będzie można wykorzystać w celach rozwojowych. Mogę one koncentrować się na:

 • satysfakcji, lojalności klientów;
 • wprowadzanie nowych produktów;
 • wytyczanie nowych możliwości rozwoju;;
 • preferencji, potrzeb, motywacji konsumentów;
 • badaniach rynku.

Każde z tych badań dostarcza informacji na temat faktycznej sytuacji firmy, a więc tym samym dostarcza wiedzy, która będzie mogła posłużyć w celu osiągnięcia zamierzonego sukcesu. Ponadto w kwestii podejmowanych badań należy zwrócić uwagę na właściwą analizę danych oraz wykorzystanie pozyskanych informacji.

 

Cel stanowi fundament badania

Mówiąc o wykorzystaniu pozyskanych informacji ma się na myśli, że cel powinien być tak skonstruowany, aby otrzymane informacje można wykorzystać w ramach jego realizacji. Jest to szczególnie ważne, gdyż projekt będzie tylko wtedy skuteczny, jeśli pozyskane dane będzie można wykorzystać w uprzednio założonym celu. Dzięki dobrze określonemu celowi można:

 • podejmować działania usprawniające dotychczasowe działania;
 • skoncentrować się na tych formach działalności, które dają sukces;
 • zminimalizować słabe strony.

 

Plan doskonały…

Proces badawczy skoncentrowany na badaniu rynku powinien odbywać się w odniesieniu do etapów, które pozwolą na ustalenie przebiegu badania oraz umożliwią skupienie się na najważniejszych kwestiach. Wśród tych etapów wyróżnia się:

 • ustalenie problemów badawczych oraz celów;
 • wskazanie zakresu badania;
 • określenie metod oraz technik badawczych;
 • wybranie narzędzia badawczego;
 • wskazanie formy wraz ze wskazaniem zakresu opracowywania wyników.

 

Potrzeby pozwolą wybrać cel

Znając swoje potrzeby oraz zasoby można określić w taki sposób cel badania, aby podejmowane kroki były najbardziej efektywne. Badania rynku są wieloetapowym procesem w przebiegu, którego otrzymuje się informacje mające wpłynąć na poprawę bądź też umocnienie aktualnej pozycji zajmowanej na rynku wobec konkurencji. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że badania takie dają szansę na przeprowadzenie pogłębiających badań.

Cele badania rynku antydepresantów

Sprzedaż antydepresantów z każdym rokiem wzrasta. Koncerny nie mogą więc ignorować wymagań rynku, potrzebują jednak szeregu informacji na temat samych pacjentów, ich potrzeb względem leków oraz o konkurencji, która już oferuje podobne produkty. Takie informacje można uzyskać dzięki kompleksowym badaniom rynku antydepresantów. Jakie są pozostałe cele wynikające z ich przeprowadzania?

 

Do kogo można kierować badania rynku antydepresantów?

 

Wspomniane badania można kierować nie tylko do pacjentów chorujących na zaburzenia o podłożu psychicznym, ale również do psychiatrów zajmujących się leczeniem oraz wypisywaniem medykamentów na tego rodzaju choroby.

 

W przypadku tych ostatnich można uzyskać informacje takie jak:

 

 • jakie metody leczenia przyjmuje się przy konkretnym zaburzeniu o podłożu psychicznym,
 • jakie leki są wdrażane w pierwszej kolejności,
 • jakie negatywne skutki uboczne ich stosowania raportują pacjenci,
 • jakie pozytywne, często nieoczekiwane skutki uboczne ich stosowania raportują pacjenci,
 • czy preparat wart jest refundacji w przypadku konkretnych zaburzeń.

 

Poznanie potrzeb pacjentów dzięki badaniom rynku antydepresantów

 

Wiemy już, do kogo można skierować badanie rynku antydepresantów. Warto jednak omówić ważną kwestię, która płynie zazwyczaj z takich analiz, czyli bardziej dogłębne poznanie potrzeb pacjentów.

 

Oczywiście skutki uboczne wynikające ze stosowania danego leku poznaje się w fazie wieloetapowych badań klinicznych, jednak także na etapie badań rynku mogą pojawić się pewne bardzo użyteczne informacje w tym zakresie.

 

Badanie rynku antydepresantów warto wykonać jednak jeszcze przed planowanym opracowaniem produktu, aby ocenić rozmiar rynku i tym samym sprawdzić, czy wejście na niego będzie opłacalne.

 

Tworzenie efektywniejszych przekazów marketingowych

 

Oczywistym celem przeprowadzania badań rynku antydepresantów przez koncerny jest uzyskanie danych, które pozwolą na tworzenie lepszych przekazów marketingowych. Lepsze przekazy marketingowe to natomiast wyższa sprzedaż, a także rozsądniejsze rozdysponowanie budżetu reklamowego.

 

W przypadku leków na receptę oczywiście głównymi interesariuszami są przepisujący je lekarze, jednak oni również są grupą wymagającą kierowania odpowiednich przekazów marketingowych i przekonania co do korzyści wynikających ze stosowania określonych preparatów.

 

Gdzie zlecić przeprowadzenie badania rynku antydepresantów?

 

Przeprowadzaniem badań rynku antydepresantów zajmują się wyspecjalizowane centra badawcze takie jak firma Biostat®. W swoich szeregach ma ona specjalistów do spraw gromadzenia danych oraz ich analizy, dzięki czemu wykonywane są one zgodnie z metodologią oraz na reprezentatywnych grupach ankietowanych.

 

Oczywiście przy wyborze takiego Centrum Badawczego warto kierować się doświadczeniem rynkowym. Jeśli chodzi o firmę Biostat®, to działa ona już od 16 lat, dzięki czemu może poszczyć się naprawdę okazałym portfolio badań rynku antydepresantów oraz innych badań rynkowych.

 

Jak widać cele badań rynku antydepresantów mogą być różne, od poznania preferencji pacjentów, przez tworzenie lepszych komunikatów marketingowych, aż po ocenę, czy wejście do segmentu będzie opłacalne. Jeśli są Państwo zainteresowani ich zleceniem, zachęcamy do kontaktu z ekspertami Biostat®.

Badania ankietowe od 4 zł.