Tag: analizy statystyczne

O badaniu omnibus słów kilka

Przed przystąpieniem do projektu badawczego należy mieć świadomość celów, które chce się osiągnąć w trakcie prowadzonego projektu. Jednocześnie należy być przygotowanym na to, że osiągnięty wynik może nie być zgodny z naszymi pierwotnymi oczekiwaniami. Szczególną formą są badania omnibus, które pozwalają na podejmowanie wielu tematów w trakcie jednej ankiety, co wpływa na obniżoną cenę badania.

 

Zrozumieć ideę badania…

Sama zasada tych badań opiera się na tym, że w trakcie jednego badania, które przeprowadzane jest metodą wywiadu telefonicznego, bądź drogą online, zadaje się pytania pochodzące od różnych zleceniodawców. Dzięki temu można mówić o tych badaniach, że:

 • pozwalają na szybkie działanie;
 • prezentują dane, które są rzetelne;
 • mają na celu ułatwienie procesu badawczego.

Dzięki przeprowadzonemu projektowi można pozyskać informacje, które przyczynią się do zrozumienia zachowań oraz preferencji odbiorców rynku. Badanie omnibus, jest wiarygodne, gdyż zostają wykorzystane specjalistyczne narzędzia. Co więcej próba badawcza pozostaje w każdym takim badaniu reprezentatywna.

 

Jacy powinni być badani?

Ten rodzaj badań może zostać przeprowadzony z wykorzystaniem paneli badawczych, które gromadzą użytkowników chętnych do wypełniania ankiet. Wśród cech, którzy posiadają użytkownicy panelów można wyróżnić:

 • rzetelność;
 • zróżnicowanie pod względem płci, wieku, potrzeb itp.;
 • umiejętność posługiwania się innowacyjnymi technologiami.

Badanie online zachowuje swoją wiarygodność dzięki kontroli zakładanych kont i treści profilowych. Innym rozwiązaniem wspierających profesjonalizm przeprowadzanego badania jest monitorowanie czasu potrzebnego na przeczytanie i wypełnienie ankiety, co uniemożliwia wybieranie przypadkowych odpowiedzi.

 

Jak zadać dobre pytanie?

Wykorzystując w procesach badawczych metodę omnibus, należy mieć na uwadze, że pozwala ona na przedstawienie pozyskanych danych, ale nie jest metodą, która umożliwiłaby zagłębienie się w badanych temat, a stąd pytania zawarte w ankiecie powinny być: proste, konkretne, niesugerujące.

     Reasumując: w toku przeprowadzonego badania warto podkreślić, iż należy w szczególny sposób zwrócić uwagę na sposób pozyskiwania informacji. Znając charakter badania można powiedzieć, iż omnibus jest dobrą metodą, jeśli weźmie się pod uwagę, iż przeprowadzony proces badawczy ma w prosty i szybki sposób dostarczyć konkretne informacje. Z pewnością metoda ta nie przyda się, jeśli chcemy zbadać szczegółowe przyczyny zachodzenia danego zjawiska.

 

Badania rynku - specyficzna forma wskazówki

W tym celu przeprowadza się badania rynku, które za pomocą fachowych metod wydobywają, gromadzą oraz interpretują rozmaite dane majce być pomocną wskazówką w wdrążaniu nowych projektów.

 

Badanie daje wskazówkę

Procesy badawcze powinny dostarczać informacji, które będzie można wykorzystać w celach rozwojowych. Mogę one koncentrować się na:

 • satysfakcji, lojalności klientów;
 • wprowadzanie nowych produktów;
 • wytyczanie nowych możliwości rozwoju;;
 • preferencji, potrzeb, motywacji konsumentów;
 • badaniach rynku.

Każde z tych badań dostarcza informacji na temat faktycznej sytuacji firmy, a więc tym samym dostarcza wiedzy, która będzie mogła posłużyć w celu osiągnięcia zamierzonego sukcesu. Ponadto w kwestii podejmowanych badań należy zwrócić uwagę na właściwą analizę danych oraz wykorzystanie pozyskanych informacji.

 

Cel stanowi fundament badania

Mówiąc o wykorzystaniu pozyskanych informacji ma się na myśli, że cel powinien być tak skonstruowany, aby otrzymane informacje można wykorzystać w ramach jego realizacji. Jest to szczególnie ważne, gdyż projekt będzie tylko wtedy skuteczny, jeśli pozyskane dane będzie można wykorzystać w uprzednio założonym celu. Dzięki dobrze określonemu celowi można:

 • podejmować działania usprawniające dotychczasowe działania;
 • skoncentrować się na tych formach działalności, które dają sukces;
 • zminimalizować słabe strony.

 

Plan doskonały…

Proces badawczy skoncentrowany na badaniu rynku powinien odbywać się w odniesieniu do etapów, które pozwolą na ustalenie przebiegu badania oraz umożliwią skupienie się na najważniejszych kwestiach. Wśród tych etapów wyróżnia się:

 • ustalenie problemów badawczych oraz celów;
 • wskazanie zakresu badania;
 • określenie metod oraz technik badawczych;
 • wybranie narzędzia badawczego;
 • wskazanie formy wraz ze wskazaniem zakresu opracowywania wyników.

 

Potrzeby pozwolą wybrać cel

Znając swoje potrzeby oraz zasoby można określić w taki sposób cel badania, aby podejmowane kroki były najbardziej efektywne. Badania rynku są wieloetapowym procesem w przebiegu, którego otrzymuje się informacje mające wpłynąć na poprawę bądź też umocnienie aktualnej pozycji zajmowanej na rynku wobec konkurencji. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że badania takie dają szansę na przeprowadzenie pogłębiających badań.

Kiedy liczy się czas

Odpowiedź pilnie potrzebna

Badania statystyczne wydają się być podstawą w dzisiejszym świecie informacji i nowych mediów. Na własny użytek posługujemy się danymi matematycznymi nawet w codziennych rozmowach. Dobrze zaprojektowane analizy pomagają wyznaczyć przedsiębiorcom kierunek rozwoju i dobrze się przygotować zanim wypuszczą swój nowy produkt na rynek. Jednak nie zawsze potrzebne jest nam cały ogromny projekt badawczy aby poznać odpowiedź na interesujące nas pytania. Jeśli zależy nam na szybkości, to warto rozważyć badania omnibus.

 

Czym jest badanie omnibus?

To ogólnopolskie badanie sondażowe, realizowane co miesiąc na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców wszystkich województw. Dzięki odpowiednim metodom doboru próby, badanie daje rzeczywisty wgląd w opinie społeczeństwa z uwzględnieniem jego rzeczywistego zróżnicowania. Możemy poznać odpowiedź na zadane przez nas pytania w podziale na wiek, płeć, zamieszkiwane województwo czy miasto badanych. Sporymi zaletami tego typu badania są przede wszystkim ich niewielkie koszta oraz krótki czas realizacji. Już po 7 dniach od startu omnibusa jesteśmy w stanie poznać odpowiedzi, które mogą posłużyć do szybkich wdrożeń. Jest to więc idealne rozwiązanie jeśli zależy nam na czasie i chcemy jednoznacznej, prostej odpowiedzi na nieskomplikowane pytanie. Możemy dzięki temu poznać zwyczaje zakupowe czy charakterystykę gospodarstw domowych albo zbadać skuteczność konkretnej kampanii marketingowej. Niski koszt badań wynika przede wszystkim z tego, że są one realizowane w formie skumulowanych kwestionariuszy, zawierających zestaw pytań pochodzących od różnych klientów firmy przeprowadzającej badanie. W ten sposób płacimy za jedno pytanie lub za blok kilku pytań, które wynikają z siebie wzajemnie, zamiast opłacać projekt badania, dobór próby, analizy desk research pomagające we wstępnych ustaleniach oraz formułowanie dedykowanego narzędzia badawczego – i całą resztę badania społeczno-marketingowego. Dzięki temu koszt prowadzenia szeroko zakrojonych badań rozkłada się na wiele podmiotów, zamiast skupiać się na pojedynczym zamawiającym. W badaniu omnibusowym łączą się wygoda i przystępność oraz wysokie standardy reprezentatywności.

 

Kluczowym sprzymierzeńcem jest współpraca

W przypadku badania omnibus bardzo ważna jest współpraca zlecającego z wykonawcą. Żeby badanie spełniło oczekiwania i dało rezultaty w postaci realnych wdrożeń kontakt ten powinien przebiegać bezkolizyjnie i polegać na dokładnej realizacji wytycznych klienta. Najlepsze firmy badawcze wyniki analiz odpowiedzi pozyskanych przez kwestionariusze prezentują w formie przejrzystych i czytelnych podsumowań, które nie pozostawiają zamawiającego z rozłożonymi rękoma wobec abstrakcji liczb. W razie zastrzeżeń wobec intuicyjności przedstawienia wyników tym istotniejszy okazuje się dobry kontakt z wybranym zleceniobiorcą. Badanie omnibusowe jest elastyczne w formie, dzięki czemu można łatwo je dostosować do wymagań i życzeń klientów, jednocześnie całościowy wgląd w wyniki dotyczące poszczególnych kwestii pozostaje domeną zespołu badaczy i poszczególnych zamawiających.

Badania ankietowe od 4 zł.