Tag: sondaż

Sposób na skuteczny proces badawczy

Zlecając realizację badania warto pamiętać o podkreśleniu najważniejszych aspektów.

 

Przede wszystkim rozwój

Sam proces badawczy powinien zwracać uwagę w szczególny sposób na:

  1. konkretyzację celu;
  2. dobór odpowiednich metod biorąc pod uwagę ogólną charakterystykę próby badawczej;
  3. przeprowadzenie poprawnych analiz;
  4. wskazanie właściwych rekomendacji.

Pozwoli to na przeprowadzenie wartościowego procesu, którego wyniki będzie można zastosować w praktyce. Przede wszystkim zaś badania takie powinny dać impuls do poprawy aktualnej sytuacji. Dlatego mówiąc o skutecznych procesach badawczych należy podkreślić, że ich głównym celem jest rozwój.

 

CAPI jako metoda badawcza

Z wykorzystaniem fachowych narzędzi możliwym jest wydobywanie pożądanych informacji oraz unikanie błędów. Jeśli w toku badania sondażowego zostanie wykorzystana metoda bazująca na bezpośredniej rozmowy z ankietowanym, ale z zastosowaniem urządzeń mobilnych (metoda CAPI) to zyskamy:

  • możliwość wprowadzenia na ankiety treści audiowizualnych;
  • szybkie wprowadzenie danych do systemu, a więc skrócenie czasu potrzebnego na analizę danych;
  • możliwość zachowania bezpośredniej rozmowy;
  • lepszą relację z ankietowanym, a to pozwoli np. na doprecyzowanie zbyt ogólnych odpowiedzi.

Jednak należy pamiętać o zachowaniu prawidłowej struktury pytań oraz postawy ankietowanego. Pytania zawarte w ankiecie nie powinny sugerować odpowiedzi, zaś osoba ankietująca nie powinna wywierać wpływu na uczestników badania, a przede wszystkim nie powinnam oceniać ani ankietowanego ani udzielanych przez niego odpowiedzi.

 

Badanie z możliwościami

W realizowanych badaniach należy przede wszystkim zdawać sobie sprawę z celu, w którym zostają zebrane dane. Przede wszystkim umożliwi to nakierowanie udzielanych rekomendacji na główny temat. Samo badanie sondażowe powinno być w swojej istocie realizowane z uwzględnieniem wszystkich wymogów i potrzeb osób zlecających proces. Jednocześnie podejmowane zadania powinny mieć na celu rozwój oraz osiąganie zamierzonych efektów. Dzięki rozwojowi technologii przeprowadzane projekty mogą cieszyć się efektywnością oraz relatywnie krótkim czasem potrzebnych na ich realizację.

Badania ankietowe od 4 zł.