Tag: badania omnibus

O badaniu omnibus słów kilka

Przed przystąpieniem do projektu badawczego należy mieć świadomość celów, które chce się osiągnąć w trakcie prowadzonego projektu. Jednocześnie należy być przygotowanym na to, że osiągnięty wynik może nie być zgodny z naszymi pierwotnymi oczekiwaniami. Szczególną formą są badania omnibus, które pozwalają na podejmowanie wielu tematów w trakcie jednej ankiety, co wpływa na obniżoną cenę badania.

 

Zrozumieć ideę badania…

Sama zasada tych badań opiera się na tym, że w trakcie jednego badania, które przeprowadzane jest metodą wywiadu telefonicznego, bądź drogą online, zadaje się pytania pochodzące od różnych zleceniodawców. Dzięki temu można mówić o tych badaniach, że:

 • pozwalają na szybkie działanie;
 • prezentują dane, które są rzetelne;
 • mają na celu ułatwienie procesu badawczego.

Dzięki przeprowadzonemu projektowi można pozyskać informacje, które przyczynią się do zrozumienia zachowań oraz preferencji odbiorców rynku. Badanie omnibus, jest wiarygodne, gdyż zostają wykorzystane specjalistyczne narzędzia. Co więcej próba badawcza pozostaje w każdym takim badaniu reprezentatywna.

 

Jacy powinni być badani?

Ten rodzaj badań może zostać przeprowadzony z wykorzystaniem paneli badawczych, które gromadzą użytkowników chętnych do wypełniania ankiet. Wśród cech, którzy posiadają użytkownicy panelów można wyróżnić:

 • rzetelność;
 • zróżnicowanie pod względem płci, wieku, potrzeb itp.;
 • umiejętność posługiwania się innowacyjnymi technologiami.

Badanie online zachowuje swoją wiarygodność dzięki kontroli zakładanych kont i treści profilowych. Innym rozwiązaniem wspierających profesjonalizm przeprowadzanego badania jest monitorowanie czasu potrzebnego na przeczytanie i wypełnienie ankiety, co uniemożliwia wybieranie przypadkowych odpowiedzi.

 

Jak zadać dobre pytanie?

Wykorzystując w procesach badawczych metodę omnibus, należy mieć na uwadze, że pozwala ona na przedstawienie pozyskanych danych, ale nie jest metodą, która umożliwiłaby zagłębienie się w badanych temat, a stąd pytania zawarte w ankiecie powinny być: proste, konkretne, niesugerujące.

     Reasumując: w toku przeprowadzonego badania warto podkreślić, iż należy w szczególny sposób zwrócić uwagę na sposób pozyskiwania informacji. Znając charakter badania można powiedzieć, iż omnibus jest dobrą metodą, jeśli weźmie się pod uwagę, iż przeprowadzony proces badawczy ma w prosty i szybki sposób dostarczyć konkretne informacje. Z pewnością metoda ta nie przyda się, jeśli chcemy zbadać szczegółowe przyczyny zachodzenia danego zjawiska.

 

Sposób na skuteczny proces badawczy

Zlecając realizację badania warto pamiętać o podkreśleniu najważniejszych aspektów.

 

Przede wszystkim rozwój

Sam proces badawczy powinien zwracać uwagę w szczególny sposób na:

 1. konkretyzację celu;
 2. dobór odpowiednich metod biorąc pod uwagę ogólną charakterystykę próby badawczej;
 3. przeprowadzenie poprawnych analiz;
 4. wskazanie właściwych rekomendacji.

Pozwoli to na przeprowadzenie wartościowego procesu, którego wyniki będzie można zastosować w praktyce. Przede wszystkim zaś badania takie powinny dać impuls do poprawy aktualnej sytuacji. Dlatego mówiąc o skutecznych procesach badawczych należy podkreślić, że ich głównym celem jest rozwój.

 

CAPI jako metoda badawcza

Z wykorzystaniem fachowych narzędzi możliwym jest wydobywanie pożądanych informacji oraz unikanie błędów. Jeśli w toku badania sondażowego zostanie wykorzystana metoda bazująca na bezpośredniej rozmowy z ankietowanym, ale z zastosowaniem urządzeń mobilnych (metoda CAPI) to zyskamy:

 • możliwość wprowadzenia na ankiety treści audiowizualnych;
 • szybkie wprowadzenie danych do systemu, a więc skrócenie czasu potrzebnego na analizę danych;
 • możliwość zachowania bezpośredniej rozmowy;
 • lepszą relację z ankietowanym, a to pozwoli np. na doprecyzowanie zbyt ogólnych odpowiedzi.

Jednak należy pamiętać o zachowaniu prawidłowej struktury pytań oraz postawy ankietowanego. Pytania zawarte w ankiecie nie powinny sugerować odpowiedzi, zaś osoba ankietująca nie powinna wywierać wpływu na uczestników badania, a przede wszystkim nie powinnam oceniać ani ankietowanego ani udzielanych przez niego odpowiedzi.

 

Badanie z możliwościami

W realizowanych badaniach należy przede wszystkim zdawać sobie sprawę z celu, w którym zostają zebrane dane. Przede wszystkim umożliwi to nakierowanie udzielanych rekomendacji na główny temat. Samo badanie sondażowe powinno być w swojej istocie realizowane z uwzględnieniem wszystkich wymogów i potrzeb osób zlecających proces. Jednocześnie podejmowane zadania powinny mieć na celu rozwój oraz osiąganie zamierzonych efektów. Dzięki rozwojowi technologii przeprowadzane projekty mogą cieszyć się efektywnością oraz relatywnie krótkim czasem potrzebnych na ich realizację.

Badania ankietowe od 4 zł.