Tag: agencja badawcza

BioStat® – nauka, biznes i rozwój

Rodzima firma z międzynarodowymi sukcesami

BioStat® jest polską firmą funkcjonującą już od piętnastu lat na polskim rynku badawczym. Sukcesy agencji w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań badawczych dla:

- rynku medyczno-farmaceutycznego,
- rodzinnych i międzynarodowych przedsiębiorstw,
- szeroko pojętej branży naukowej,
- badań społecznych,

sprawiają, że możemy rozwijać i promować polskie patenty, przyczyniające się do rozwoju najwyższej jakości technologii badawczych. Jako jeden z dostawców innowacyjnych technologii dla badań klinicznych eCRF.biz™, cieszymy się sukcesami na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Rozwiązania naszych ekspertów IT zostały także pozytywnie przyjęte na rynku Japońskim. To dopiero początek ekspansji na nowe rynki poza Starym Kontynentem.

 

Rozwój technologii pod okiem ekspertów

BioStat® konkuruje z najlepszymi polskimi i zagranicznymi instytucjami badawczymi, dzięki zespołowi złożonemu z ekspertów – specjalistów, naukowców posiadających doświadczenie w pracy badawczej na krajowych i europejskich uczelniach. Ponadto posiadamy zespół IT, który stale rozwija proponowane naszym klientom rozwiązania technologiczne. Najnowszej generacji aplikacje dla przedsiębiorców, którzy chcą pozyskać opinie klientów na temat firmy, lojalności konsumentów i kondycji rynkowej prowadzonego biznesu, takie jak SurvGo™, czy platforma Badanie-opinii.pl, zostały stworzone przez zaangażowanych w swoją pracę: statystyków, analityków matematycznych, ekonomistów, biotechnologów i innych specjalistów czuwających nad prawidłowym przebiegiem procesu badawczego.
 

Agencja badawcza BioStat® działa zgodnie z założeniami procesu rotacji zasobów nauki do branży biznesowej. Jednoczesne przemiany społeczne i coraz większa informatyzacja sprawia, że zapotrzebowanie na produkty i usługi, jakie oferuje BioStat® rośnie. Innowacyjne rozwiązania w zakresie oprogramowania dla lekarzy, które zostało opracowane przez zespół pracujący nad systemem dla gabinetu lekarskiego Medfile® cieszy się coraz większą popularnością. Szybko przesyłane dane w placówkach medycznych oraz usługi z zakresu telemedycyny i konsultacji lekarskich bez barier geograficznych są proponowane przez rozwiązania BioStat® już dziś.

 

Wynagrodzenia i wyzwania

Prężnie rozwijająca się polska agencja badawcza nie spoczywa na laurach. Liczne sukcesy, które odnosi w polskich i europejskich konkursach (w czerwcu 2019r. BioStat® został zaliczony do grona 50 Najbardziej Kreatywnych w biznesie). Najwyższej jakości standardy postępowania, stała współpraca z klientem w projektach badawczych oraz podnoszenie jakości polskiej branży medycznej, farmaceutycznej i pomoc w rozwoju biznesów; to główne wyzwania zespołu BioStat®. Przy wysokiej jakości prowadzonych badań i precyzji wykonywania technologicznych aplikacji i rozwiązań, zdobycie zagranicznych rynków i stopniowe odnoszenie sukcesów na innych kontynentach pozostaje tylko kwestią czasu.

Data management jako odpowiedź na potrzeby współczesnego przedsiębiorstwa

Przed każdą firmą stoi dzisiaj wiele wyzwań. Światowe gospodarki i okoliczności ekonomiczne zmieniają się dynamicznie i szybko, a rzeczywistością realną rządzą już zjawiska wirtualne – dane stały się drogocennym towarem, więc sprawne zarządzanie nimi jest obecnie niezwykle cenioną umiejętnością. Data management, jako nieoceniona pomoc w dostępie do informacji oraz w ich pozyskiwaniu i gromadzeniu, odpowiada na stale rosnące zapotrzebowanie wielu przedsiębiorstw. Staje się warunkiem ich funkcjonowania i gwarantem właściwej strategii.

 

Data management pomaga przedsiębiorstwu w najważniejszych wyzwaniach:

 

  • Firma nie wie zazwyczaj, jakie informacje są w jej posiadaniu. Źródła pochodzenia danych i sposoby ich zapisu, a także brak kontroli nad ich klasyfikowaniem sprawiają, że magazyny i archiwa stają się coraz trudniejsze w eksploracji.
  • Bazy danych rozrastają się w takim tempie, że przedsiębiorstwo traci nad nimi kontrolę – bez data management nie sposób utrzymać odpowiedniego poziomu wydajności i nadążyć za szybko się zmieniającymi indeksami oraz typami pytań, które pozwalają dotrzeć do zgromadzonej wiedzy.
  • Przepisy, wymogi i regulacje prawne są złożone i skomplikowane. Ulegają też nieustannym modyfikacjom, aby współgrać z dynamiką gospodarek. Nie da się – jeśli się nie skorzysta z data management – bezustannie przeglądać baz danych w celu dopasowywania ich do zmiennego ustawodawstwa, analizując przy tym nieprzerwanie wolny rynek.
  • Korygowanie danych jest niezbędne, jeżeli przedsiębiorstwo zamierza z nich korzystać. W przeciwnym razie pozostaną bezużyteczne. Aby były przydatne, należy je stale przetwarzać dopasowując do nowych celów. Ich konwersja i analiza musi przebiegać szybko i sprawnie, jeśli ma przynieść wymierne korzyści.
  • Modyfikować należy także same sposoby, metody i techniki magazynowania informacji, aby analitycy korporacyjni mogli ich wygodnie używać.

 

Data management, czyli cechy właściwej strategii

 

Data management, działając kompleksowo (jako konglomerat najlepszych praktyk), pozwala na:

  • stworzenie warstwy wykrywania umiejscowionej ponad warstwami danych, które gromadzi przedsiębiorstwo. Warstwa ta nakierowuje informatyków i analityków na poszukiwane przez nich informacje.
  • kreuje środowisko dla analizy danych. Za jego pomocą data management usprawnia tworzenie nowych hipotez, modeli testowych i niezbędnych algorytmów. Większość procesów modyfikacji danych może dzięki temu przebiegać automatycznie, a ocena nowych rozwiązań staje się nieporównywalnie łatwiejsza.
  • wdraża autonomiczne funkcje przetwarzania danych. Korzystają one ze sztucznej inteligencji wraz z jej zdolnością do szybkiego uczenia się, w celu ciągłego monitorowania zapytań. Data management pomaga tym samym skrócić czas reakcji bazy danych.
  • stosuje techniki wykrywania danych i identyfikacji łańcuchów połączeń pomiędzy nimi. Pozwala dzięki temu ustalić ich zgodność z zapisami prawnymi.
  • używa wspólnej warstwy zapytań dla wielu form przechowywania danych. Nie trzeba ich ręcznie konwertować na odpowiedni format.
Badania ankietowe od 4 zł.