Wszystko
co jest Ci potrzebne
Badania Omnibus

Data management jako odpowiedź na potrzeby współczesnego przedsiębiorstwa

Przed każdą firmą stoi dzisiaj wiele wyzwań. Światowe gospodarki i okoliczności ekonomiczne zmieniają się dynamicznie i szybko, a rzeczywistością realną rządzą już zjawiska wirtualne – dane stały się drogocennym towarem, więc sprawne zarządzanie nimi jest obecnie niezwykle cenioną umiejętnością. Data management, jako nieoceniona pomoc w dostępie do informacji oraz w ich pozyskiwaniu i gromadzeniu, odpowiada na stale rosnące zapotrzebowanie wielu przedsiębiorstw. Staje się warunkiem ich funkcjonowania i gwarantem właściwej strategii.

 

Data management pomaga przedsiębiorstwu w najważniejszych wyzwaniach:

 

  • Firma nie wie zazwyczaj, jakie informacje są w jej posiadaniu. Źródła pochodzenia danych i sposoby ich zapisu, a także brak kontroli nad ich klasyfikowaniem sprawiają, że magazyny i archiwa stają się coraz trudniejsze w eksploracji.
  • Bazy danych rozrastają się w takim tempie, że przedsiębiorstwo traci nad nimi kontrolę – bez data management nie sposób utrzymać odpowiedniego poziomu wydajności i nadążyć za szybko się zmieniającymi indeksami oraz typami pytań, które pozwalają dotrzeć do zgromadzonej wiedzy.
  • Przepisy, wymogi i regulacje prawne są złożone i skomplikowane. Ulegają też nieustannym modyfikacjom, aby współgrać z dynamiką gospodarek. Nie da się – jeśli się nie skorzysta z data management – bezustannie przeglądać baz danych w celu dopasowywania ich do zmiennego ustawodawstwa, analizując przy tym nieprzerwanie wolny rynek.
  • Korygowanie danych jest niezbędne, jeżeli przedsiębiorstwo zamierza z nich korzystać. W przeciwnym razie pozostaną bezużyteczne. Aby były przydatne, należy je stale przetwarzać dopasowując do nowych celów. Ich konwersja i analiza musi przebiegać szybko i sprawnie, jeśli ma przynieść wymierne korzyści.
  • Modyfikować należy także same sposoby, metody i techniki magazynowania informacji, aby analitycy korporacyjni mogli ich wygodnie używać.

 

Data management, czyli cechy właściwej strategii

 

Data management, działając kompleksowo (jako konglomerat najlepszych praktyk), pozwala na:

  • stworzenie warstwy wykrywania umiejscowionej ponad warstwami danych, które gromadzi przedsiębiorstwo. Warstwa ta nakierowuje informatyków i analityków na poszukiwane przez nich informacje.
  • kreuje środowisko dla analizy danych. Za jego pomocą data management usprawnia tworzenie nowych hipotez, modeli testowych i niezbędnych algorytmów. Większość procesów modyfikacji danych może dzięki temu przebiegać automatycznie, a ocena nowych rozwiązań staje się nieporównywalnie łatwiejsza.
  • wdraża autonomiczne funkcje przetwarzania danych. Korzystają one ze sztucznej inteligencji wraz z jej zdolnością do szybkiego uczenia się, w celu ciągłego monitorowania zapytań. Data management pomaga tym samym skrócić czas reakcji bazy danych.
  • stosuje techniki wykrywania danych i identyfikacji łańcuchów połączeń pomiędzy nimi. Pozwala dzięki temu ustalić ich zgodność z zapisami prawnymi.
  • używa wspólnej warstwy zapytań dla wielu form przechowywania danych. Nie trzeba ich ręcznie konwertować na odpowiedni format.

Tagi

statystyka w badaniach agencja badawcza

Badania ankietowe od 4 zł.