Jakość badań przeprowadzanych metodą CATI

CATI

Metoda CATI to wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo, a jedną z ich zalet jest to, że gwarantują wysoką jakość pozyskiwanych danych. Z czego jakość ta wynika oraz jak upewnić się, że będzie ona jak najwyższa?

CATI, czyli pozyskiwanie danych według określonego klucza

Sposób pozyskiwania danych w przypadku metody CATI nigdy nie jest przypadkowy. Ankieter zawsze odbywa rozmowy z respondentami według ścisłego, ustalonego wcześniej klucza co sprawia, że rozmowy te są ustrukturalizowane. Jest to ich zaleta, bowiem pomaga to w procesie zbierania informacji i zmniejsza ryzyko błędu jakościowego.

Taki scenariusz do badania CATI jest oczywiście przygotowywany wcześniej przez ekspertów oraz na podstawie ich doświadczenia. Trzeba przecież pamiętać, że aby respondenci udzielali prawdziwych informacji, ankieter musi zbudować pewną dozę zaufania. Pomaga w tym m.in. rozpoczynanie od pytań ogólnych oraz dopiero na późniejszym etapie przechodzenie do kwestii bardziej szczegółowych.

Systemy czuwające nad jakością danych

Podczas zbierania informacji metodą CATI ankieter od razu zapisuje je w specjalnie przygotowanym do tego celu systemie. Nie tylko ułatwia to kompletowanie danych, ale również pomaga w dbaniu o ich jakość. Oznacza to, że system automatycznie odrzuca nieprawidłowe dane, niewłaściwe np. pod względem logicznym. Jest to ważna funkcjonalność, bowiem także najlepsi ankieterzy mogą omyłkowo wpisać błędne informacje, które powinny być w sposób automatyczny wychwytywane oraz eliminowane.

Z takiego systemu korzystają ankieterzy pracujący dla Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat®. Jest to innowacyjne rozwiązanie o nazwie Cati-System, które można również wykupić na podstawie licencji i wykorzystywać w ramach własnej działalności badawczej. System ten cechuje się dodatkowo:

  • intuicyjnym interfejsem,
  • funkcją wykluczania nadmiarowych uczestników badania,
  • integracją z systemami VoIP.

Doświadczenie

Oczywiście gwarantem wysokiej jakości badania CATI jest też to, do jakiej jednostki badawczej zostanie ono zlecone. Tutaj warto zwracać uwagę przede wszystkim na doświadczenie podmiotu oraz zakres oferowanych przez niego usług. W przypadku firmy Biostat® istnieje ona na rynku aż od 16-lat, co najlepiej świadczy o jej doświadczeniu oraz renomie, którą zdołała sobie wypracować.

Jedną z głównych zalet badan CATI jest ich wysoka jakość, nad czym czuwają m.in. zaawansowane systemy teleinformatyczne, a także wiedza przeprowadzających je ankieterów. Jeśli i Państwo są zainteresowani ich realizacją, zachęcamy do kontaktu z firmą Biostat®.

Najczęściej zadawane pytania
Czym charakteryzuje się metoda CATI w pozyskiwaniu danych?

Metoda CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing) to wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo, które opierają się na rozmowach ankietera z respondentami zgodnie z ustalonym wcześniej kluczem. Dzięki temu są ustrukturalizowane, co wpływa na wysoką jakość danych.

Jakie korzyści niesie ze sobą korzystanie z innowacyjnego systemu Cati-System w badaniach CATI?

Cati-System oferuje intuicyjny interfejs, funkcję wykluczania nadmiarowych uczestników badania oraz integrację z systemami VoIP, co przekłada się na wyższą efektywność badania CATI.

Czym wyróżnia się firma Biostat® jako jednostka badawcza w realizacji badań CATI?

Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat® posiada kilkunastoletnie doświadczenie na rynku, co stanowi solidną podstawę do zapewnienia wysokiej jakości badania CATI. Renoma i doświadczenie są ważnymi czynnikami wpływającymi na jakość przeprowadzanych badań. 

Tagi

omnibus CATI CATI

Badania ankietowe od 4 zł.