Kiedy liczy się czas

omnibus

Odpowiedź pilnie potrzebna

Badania statystyczne wydają się być podstawą w dzisiejszym świecie informacji i nowych mediów. Na własny użytek posługujemy się danymi matematycznymi nawet w codziennych rozmowach. Dobrze zaprojektowane analizy pomagają wyznaczyć przedsiębiorcom kierunek rozwoju i dobrze się przygotować zanim wypuszczą swój nowy produkt na rynek. Jednak nie zawsze potrzebne jest nam cały ogromny projekt badawczy aby poznać odpowiedź na interesujące nas pytania. Jeśli zależy nam na szybkości, to warto rozważyć badania omnibus.

 

Czym jest badanie omnibus?

To ogólnopolskie badanie sondażowe, realizowane co miesiąc na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców wszystkich województw. Dzięki odpowiednim metodom doboru próby, badanie daje rzeczywisty wgląd w opinie społeczeństwa z uwzględnieniem jego rzeczywistego zróżnicowania. Możemy poznać odpowiedź na zadane przez nas pytania w podziale na wiek, płeć, zamieszkiwane województwo czy miasto badanych. Sporymi zaletami tego typu badania są przede wszystkim ich niewielkie koszta oraz krótki czas realizacji. Już po 7 dniach od startu omnibusa jesteśmy w stanie poznać odpowiedzi, które mogą posłużyć do szybkich wdrożeń. Jest to więc idealne rozwiązanie jeśli zależy nam na czasie i chcemy jednoznacznej, prostej odpowiedzi na nieskomplikowane pytanie. Możemy dzięki temu poznać zwyczaje zakupowe czy charakterystykę gospodarstw domowych albo zbadać skuteczność konkretnej kampanii marketingowej. Niski koszt badań wynika przede wszystkim z tego, że są one realizowane w formie skumulowanych kwestionariuszy, zawierających zestaw pytań pochodzących od różnych klientów firmy przeprowadzającej badanie. W ten sposób płacimy za jedno pytanie lub za blok kilku pytań, które wynikają z siebie wzajemnie, zamiast opłacać projekt badania, dobór próby, analizy desk research pomagające we wstępnych ustaleniach oraz formułowanie dedykowanego narzędzia badawczego – i całą resztę badania społeczno-marketingowego. Dzięki temu koszt prowadzenia szeroko zakrojonych badań rozkłada się na wiele podmiotów, zamiast skupiać się na pojedynczym zamawiającym. W badaniu omnibusowym łączą się wygoda i przystępność oraz wysokie standardy reprezentatywności.

 

Kluczowym sprzymierzeńcem jest współpraca

W przypadku badania omnibus bardzo ważna jest współpraca zlecającego z wykonawcą. Żeby badanie spełniło oczekiwania i dało rezultaty w postaci realnych wdrożeń kontakt ten powinien przebiegać bezkolizyjnie i polegać na dokładnej realizacji wytycznych klienta. Najlepsze firmy badawcze wyniki analiz odpowiedzi pozyskanych przez kwestionariusze prezentują w formie przejrzystych i czytelnych podsumowań, które nie pozostawiają zamawiającego z rozłożonymi rękoma wobec abstrakcji liczb. W razie zastrzeżeń wobec intuicyjności przedstawienia wyników tym istotniejszy okazuje się dobry kontakt z wybranym zleceniobiorcą. Badanie omnibusowe jest elastyczne w formie, dzięki czemu można łatwo je dostosować do wymagań i życzeń klientów, jednocześnie całościowy wgląd w wyniki dotyczące poszczególnych kwestii pozostaje domeną zespołu badaczy i poszczególnych zamawiających.

Najczęściej zadawane pytania
Czym dokładnie jest badanie omnibus?

Badanie omnibus to ogólnopolskie badanie sondażowe przeprowadzane co miesiąc na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców wszystkich województw. Dzięki odpowiednim metodom doboru próby, badanie dostarcza rzeczywisty wgląd w opinie społeczeństwa z uwzględnieniem różnorodności demograficznej.

Dlaczego badania omnibus są korzystne z punktu widzenia kosztów?

Koszty badania omnibus są relatywnie niskie, ponieważ opłacamy za jedno pytanie lub blok pytań. Jest to możliwe, ponieważ badanie obejmuje zestaw pytań różnych klientów, co rozkłada koszty na wiele podmiotów, zamiast skupiać się na pojedynczym zleceniodawcy.

Jakie informacje można pozyskać za pomocą badania omnibus?

Badanie omnibus pozwala na zdobycie informacji dotyczących różnorodnych kwestii, takich jak zwyczaje zakupowe, charakterystyka gospodarstw domowych czy skuteczność kampanii marketingowych.

Tagi

CAWI ankietyzacja online metody badawcze narzędzia badawcze

Badania ankietowe od 4 zł.