CATI

Jakość badań przeprowadzanych metodą CATI

Metoda CATI to wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo, a jedną z ich zalet jest to, że gwarantują wysoką jakość pozyskiwanych danych. Z czego jakość ta wynika oraz jak upewnić się, że będzie ona jak najwyższa?
CATI, czyli pozyskiwanie danych według określonego klucza
Sposób pozyskiwania danych w przypadku metody CATI nigdy nie jest przypadkowy. Ankieter zawsze odbywa rozmowy z respondentami...


Badania ankietowe od 4 zł.